• مديريت سايت
  براي مستمندان و دانش آموزان مرزي پيرانشهر از محل اعتبارات قراگاه حمزه سيد الشهدا ...
  راه روستايي كوچك – حصار شهرستان خوي افتتاح و احداث گرديد+ تصاوير
  پرورش گياهان دارويي و لزوم حمايت هاي بيشتر+تصاوير
  آغاز فعاليت اردوهاي جهادي در شهرستان شوط و ساخت خانه محروم+تصاوير
  اقتصاد مقاومتي
  گفتگو با كارآفرين عرصه صنايع تبديلي مهابادي:
  پرورش گياهان دارويي و لزوم حمايت هاي بيشتر+تصاوير
  استفاده از گياهان دارويي امروزه حائز اهميت فراواني است و مهم تر از آن حمايت از توليدكنندگان و پرورش دهندگان ...
  محروميت زدايي
  خدمت بي منت؛ بسته بندي وآماده سازي لوازم التحرير،پوشاك و موادغذاي
  براي مستمندان و دانش آموزان مرزي پيرانشهر از محل اعتبارات قراگاه حمزه سيد الشهدا (ع)+ تصاوير
  بسته بندي و آماده سازي لوازم التحرير،پوشاك و موادغذاي براي مستمندان و دانش آموزان مرزي پيرانشهر از محل ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان